Єдиний державний реєстр підприємців у 2016 році

Єдиний обліковий реєстр (ЄДРПОУ) являє собою автоматичну систему збору, накопичування та обробки статистичних даних стосовно юридичних осіб, їх філіалів і підрозділів, що діють на території України, а також суб’єктів, що ведуть діяльність за кордоном.

Впровадження сучасної автоматизованої системи ЄДРПОУ

Єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб є дієвим інфраструктурним механізмом державного управління, що систематично опрацьовує величезний об’єм статистичних даних. Дана система була впроваджена і працює згідно Закону «Про державну статистику», що був прийнятий 22 січня 1996 року.

В 2012 – 2014 році проводилася детальна звірка даних занесених у єдиний державний реєстр юридичних осіб та даних, що є у розпорядженні місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Оновлена в 2016 році база даних облікового реєстру ЄДРПОУ має у розпорядженні найбільш детальну та актуальну інформацію стосовно юридичних та фізичних осіб, що ведуть підприємницьку діяльність в Україні.

База даних облікового реєстру та пошуковий онлайн сервіс

Дані з єдиного державного реєстру юридичних осіб представлені на веб сайті https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/ у вигляді онлайн сервісу, обладнаному пошуковою системою, через яку можна отримати загальнодоступну інформацію про юридичних осіб та підприємців, що працюють на території України, єдиний державний реєстр платників ПДВ, відомості про реєстраційні данні, фізичну адресу юридичних осіб, та дані про засновників та керівників підприємства.

При необхідності, дані можна отримати на паперовому носії.

Можливість вільного та безкоштовного доступу до єдиного державного реєстру підприємців

Згідно з законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», існує можливість безкоштовного та платного запиту до ЄДРПОУ. Система передбачає різні критерії пошуку даних та можливості їх обробки.

Платний запит дозволяє отримати розширений перелік даних, включаючи інформацію про засновника, керівників, та довірених осіб, що мають право підпису офіційних документів, а також передбачає додаткові функції обробки інформації.

Вартість платної відомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб складає 50 грн.

Основні цілі, що переслідуються створенням єдиного реєстру

Впровадження даної системи суттєво підвищило ефективність обробки статистичних даних та поліпшило процедуру пошуку загальнодоступної інформаціі для контролюючих органів та різних верств населення.

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України був впроваджений з метою:

1. Створення ефективного механізму державного обліку та ідентифікації суб”єктів підприємницької діяльності.

2. Ефективної класифікації суб”єктів підприємницької діяльності та структурування статистичної інформації.

3. Створення можливості для аналізу та моніторингу економічної ситуації в Україні, структурними змінами в економіці країни, та спостереження за актуальними економічними тенденціями.

4. Вдосконалення системи внесення та оброблення статистичних даних стосовно підприємницької діяльності в Україні.

Відкритість та загальнодоступність реєстру згідно діючого законодавства України

Збір та надання інформації, в рамках діяльності єдиного державного реєстру підприємств та організацiй України, відбувається згідно наказу «Про порядок i умови користування даними ЄДРПОУ», що затверджений наказом Держкомстату, та зареєстрований у Мінiстерстві юстицiї України.

Діяльність єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацій України відбувається згідно діючого законодавства України, на підставі відповідних нормативно-правових актів.

Інформація та дані, які надаються автоматизованою системою ЄДРПОУ

Надання електронних відомостей відбувається у вигляді аналітичних таблиць, що містять груповані інформаційні, статистичні та аналітичні дані.

Користувачі системи отримують безкоштовний доступ до наступної інформації:

  • Ідентифікаційний номер підприємства.
  • Форма власності юридичної особи.
  • Територіальна належність суб”єкта підприємницької діяльності та фактичне місце знаходження.
  • Прізвіще, ім’я та контактні дані керівника.
  • Дата та місце реєстрації.
  • Інформація про діяльність підприємства.

До розширеного пакету даних, що надаються в рамках платного запиту додаються дані про власника підприємства та деталізовані дані про економічну діяльність підприємства.

Умови отримання інформації з облікового реєстру підприємців

Інформація з реєстру надається на пiдставі письмового або електронного запиту від користувача. У запиті містяться критерії пошуку, що вибираються користувачем. Інформація надається користувачеві в електронному вигляді, або на паперовому носії.

Запит до системи подається особисто.Передача даних третім особам забороняється.

Платні відомості надаються користувачеві за фактом сплати відповідних послуг. Поштові витрати, якщо такі мають місце, відшкодовуються користувачем.

Державні органи України, такі яка Верховна рада, кабінет міністрів, НБУ, та інші, не сплачують  за надання інформації та відомостей, здійснених у рамках службової діяльності даних органів.

Виконання пошукових запитів та надання відомостей відбувається згідно відповідних нормативно-правових актів. Надання відомостей фіксується в журналі обліку, в якому зберігається інформація стосовно всіх запитів до єдиного державного реєстру пiдприємств та організацій України, та виданих відомостей.

Порядок та умови передачі інформації від органів державної служби статистики до ЄДРПОУ

Інформаційна взаємодія між органами державної служби статистика та системою ЄДРПОУ здійснюється централізовано, в електронній формі. Інформаційний обмін забезпечується адміністратором ЄДРПОУ та службою статистики України. Для захисту збираємої та оброблюємої інформації використовується криптографічне шифрування, затверджене державною експертизою в сфері захисту електронної інформації.

Державною службою статистики здійснюється постійний контроль інформації, та відомостей виданих автоматичною системою єдиного державного реєстру підприємців з метою контролю роботи системи, відповідності та коректності виданих даних, повноти та правильності заповнення реєстраційних файлів. У разі виявлення помилок, або внесення змін до реєстраційних даних підприємців, державна служба статистики подає відповідну заявку адміністратору системи єдиного державного реєстру підприємців.

Впровадження системи ЄДРПОУ є важливий кроком для оптимізації механізму державного обліку підприємців та збору статистичних даних. Система значно полегшує роботу з інформацією, як для працівників державної служби статистики, так і для користувачів.

Відкритість та загальнодоступність бази даних ЄДРПОУ є дуже цінною і корисною перевагою для ефективної економіки, що відповідає вимогам сучасного демократичного суспільства.  Впровадження автоматичної системи ЄДРПОУ дозволить вивести облік реєстраційної інформації та обробку статистичних даних в Україні на якісно новий рівень.