Історія

Асоціація фінансистів України ( до жовтня 2001 року – Асоціація фінансистів міст України ) як Всеукраїнська громадська організація була заснована на Установчих зборах у січні 2000 року. Цьому передував майже дворічний організаційний період, під час якого були створені організації у 23 областях України. Асоціація зареєстрована Міністерством юстиції України як всеукраїнська громадська організація.

Організація об’єднує працівників фінансових підрозділів органів місцевого самоврядування, представників наукового світу, працівників державних органів і організацій різного рівня.

Асоціація направляє свою діяльність на сприяння розвитку, удосконаленню і зміцненню фінансової бази органів місцевого самоврядування; сприяння більш ефективному забезпеченню фінансування соціально-економічних програм розвитку територіальних громад;

участь у розробці та ініціювання розробки законодавчих і інших нормативних актів у фінансово-бюджетній сфері; сприяння підвищенню професійного рівня і кваліфікації кадрів місцевих фінансових установ; інформаційне забезпечення професійних потреб членів Асоціації; рішення цілого ряду інших задач.

Для цього Асоціація :

  • представляє інтереси своїх членів у державних і недержавних установах і організаціях,
  • бере участь і ініціює розробку законодавчих і інших нормативних актів з питань розвитку фінансової, бюджетної систем і міжбюджетних відносин,
  • сприяє створенню умов для неухильного виконання законодавчих актів, що регламентують фінансову діяльність,
  • сприяє узагальненню передового досвіду роботи в області фінансів і впровадженню його ,
  • проводить інші заходи.

Так, з метою вироблення загальних підходів до формування бюджету в 2001 році Асоціація провела в серпні 2000 року науково-практичну конференцію “Нові підходи до формування місцевих бюджетів в Україні в 2001 р.” ( м. Одеса),а в листопаді того ж року в м. Дніпропетровську була проведена науково-практична конференція “Казначейське виконання місцевих бюджетів”.

У жовтні 2000 року був проведений “круглий стіл” за участю депутатів Верховної Ради України, представників Кабінету Міністрів і Міністерства фінансів України “Підсумки суспільної експертизи проекту Бюджетного Кодексу України”.

У лютому 2001 року Асоціація фінансистів України провела міжнародний семінар “Реформа міжбюджетних відносин і організація фінансового планування в органах місцевого самоврядування: досвід Польщі й уроки для України”, а в жовтні 2001 року разом з Міністерством фінансів України – нарада-семінар з питань формування Державного бюджету України на 2002 рік.

У січні 2002 року Асоціація фінансистів України провела семінар для керівників фінансових органів “Нове бачення фінансового планування в умовах бюджетної реформи”, а в квітні 2002 року разом з Інститутом RTI (США) – круглий стіл з питань поглиблення бюджетної реформи і бюджетної політики на 2003 рік.

Це далеко не повний перелік публічних заходів, проведених Асоціацією. Члени Асоціації неодноразово брали участь у заходах, організованих Асоціацією міст України, Радою Європи, міжнародними інститутами і фондами, такими, як Інститут Схід-Захід, Інститут Реформ і ін. Вирішуючи свої задачі , Асоціація співпрацює з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України, іншими державними установами.

В Асоціації сконцентрований значний творчий і професійний потенціал. Асоціація поєднує фінансистів-практиків, учених в області управління фінансами, що здатні реалізувати проекти будь-якої складності, зв’язані з проблемами фінансів.

Асоціація має свій досвід управління проектами, а її члени – значний і достатній досвід участі в них як у якості управлінців так і як виконавців і експертів.